Znajdź kody SWIFT banków w kraju: Uganda

Przeglądaj wszystkie kody SWIFT kraju: Uganda

Uganda Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Uganda. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.


ID Bank lub instytucja Miasto Oddział Kod SWIFT
1 ABC CAPITAL BANK LIMITED KAMPALA ABCFUGKA
2 ABSA BANK UGANDA LIMITED KAMPALA BARCUGKX
3 AFRILAND FIRST BANK UGANDA LIMITED KAMPALA CCEIUGKA
4 BANK OF AFRICA-UGANDA LTD. KAMPALA AFRIUGKA
5 BANK OF BARODA (UGANDA) LIMITED KAMPALA BARBUGKA
6 BANK OF INDIA (UGANDA) LTD KAMPALA BKIDUGKA
7 BANK OF UGANDA KAMPALA UGBAUGKA
8 CAIRO BANK UGANDA KAMPALA CAIEUGKA
9 CENTENARY RURAL DEVELOPMENT BANK LIMITED KAMPALA CERBUGKA
10 CITIBANK UGANDA LIMITED KAMPALA CITIUGKA
11 CITIBANK UGANDA LIMITED KAMPALA TRADE SERVICES DEPT CITIUGKATRD
12 CREDIT FONCIER LIMITED KAMPALA CDFOUGKA
13 DFCU BANK LIMITED KAMPALA DFCUUGKA
14 DIAMOND TRUST BANK UGANDA LIMITED KAMPALA DTKEUGKA
15 EAST AFRICAN DEVELOPMENT BANK KAMPALA AFDEUGKA
16 ECOBANK UGANDA KAMPALA ECOCUGKA
17 EQUITY BANK UGANDA LTD KAMPALA EQBLUGKA
18 EXIM BANK (UGANDA) LIMITED KAMPALA EXTNUGKA
19 FINANCE TRUST BANK LTD KAMPALA FTBLUGKA
20 GUARANTY TRUST BANK (UGANDA) LTD KAMPALA GTBIUGKA
21 HOUSING FINANCE BANK LTD. KAMPALA HFINUGKA
22 I AND M BANK (UGANDA) LIMITED KAMPALA ORINUGKA
23 KCB BANK UGANDA LIMITED KAMPALA KCBLUGKA
24 MERCANTILE CREDIT BANK LTD KAMPALA MCBDUGKB
25 NCBA BANK UGANDA LIMITED KAMPALA CBAFUGKA
26 OPPORTUNITY BANK KAMPALA OPUGUGKA
27 POSTBANK UGANDA LIMITED KAMPALA UGPBUGKA
28 SALAAM BANK LIMITED KAMPALA TOPFUGKA
29 STANBIC BANK UGANDA LIMITED KAMPALA SBICUGKX
30 STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED KAMPALA SCBLUGKA
31 STANDARD CHARTERED BANK UGANDA LIMITED KAMPALA SECURITIES SERVICES UNIT SCBLUGKASSU
32 TROPICAL BANK LTD KAMPALA TROAUGKA
33 UGANDA SECURITIES EXCHANGE LIMITED KAMPALA UGSXUGKA
34 UNITED BANK FOR AFRICA (UGANDA) LTD KAMPALA UNAFUGKA


Co to jest kod SWIFT?

Kod SWIFT jest to standardowy format kodu BIC (Business Identifier Code, czyli kodu identyfikacyjnego firmy), używany do określenia banku lub oddziału. Kody te są używane podczas przelewania pieniędzy między bankami, szczególnie w przypadku międzynarodowych przelewów bankowych. Banki używają tych kodów również do wymiany wiadomości między sobą.

Kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. Wszystkie kody 11-cyfrowe odnoszą się do konkretnych oddziałów, natomiast kody 8-cyfrowe (lub kończące się na "XXX") odnoszą się do centrali lub głównej siedziby. Kody SWIFT są sformatowane w następujący sposób:

AAAA BB CC DDD

  • Pierwsze 4 znaki — kod banku (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod kraju ISO 3166-1 alfa-2 (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod lokalizacji, uczestnik bierny będzie miał „1” w drugim znaku (litery i cyfry)
  • Ostatnie 3 znaki — kod oddziału, opcjonalny — „XXX” w przypadku oddziału głównego (litery i cyfry)

Wady przelewów międzynarodowych w Twoim banku

Gdy wysyłasz lub otrzymujesz pieniądze za pośrednictwem banku, możesz stracić na niekorzystnym kursie wymiany i w rezultacie ponieść ukryte opłaty. Dzieje się tak dlatego, że banki nadal stosują stary system wymiany pieniędzy. Zalecamy korzystanie z usługi Wise (dawniej TransferWise), która jest zazwyczaj znacznie tańsza. Dzięki tej inteligentnej technologii:

  • Za każdym razem otrzymujesz korzystny kurs wymiany i ponosisz niską, z góry ustaloną opłatę.
  • Przelewasz pieniądze równie szybko jak banki, a często nawet szybciej — niektóre waluty przechodzą w ciągu kilku minut.
  • Twoje pieniądze są chronione przez zabezpieczenia na poziomie stosowanym przez banki.
  • Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, dokonujących w 70 krajach przelewów w 47 walutach.

Rejestracją kodów SWIFT zajmuje się organizacja Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), a jej siedziba główna znajduje się w La Hulpe w Belgii. SWIFT jest zarejestrowanym znakiem towarowym S.W.I.F.T. SCRL z siedzibą pod adresem Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgia.