Znajdź kody SWIFT banków w kraju: Tunezja

Przeglądaj wszystkie kody SWIFT kraju: Tunezja

Tunezja Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Tunezja. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.


ID Bank lub instytucja Miasto Oddział Kod SWIFT
1 AL BARAKA BANK TUNISIA TUNIS BEITTNTT
2 ALUBAF INTERNATIONAL BANK TUNIS TUNIS ALUBTNTT
3 AMEN BANK TUNIS CFCTTNTT
4 ARAB BANKING CORPORATION TUNIS ABCOTNTT
5 ARAB BANKING CORPORATION TUNIS ONSHORE BRANCH TUNISIE ABCOTNTT001
6 ARAB TUNISIAN BANK TUNIS ATBKTNTT
7 ATTIJARI BANK TUNIS BSTUTNTT
8 ATTIJARI BANK TUNIS ATTIJARI INTERMEDIATION BSTUTNTTAIN
9 ATTIJARI BANK TUNIS ATTIJARI TITRE BSTUTNTTTIT
10 ATTIJARI BANK TUNIS INTERNATIONAL DEPARTMENT BSTUTNTTINT
11 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE TUNIS BCTNTNTTVGM
12 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE TUNIS BCTNTNTT
13 BANQUE DE FINANCEMENT DES PME TUNIS BFPMTNTT
14 BANQUE DE TUNISIE TUNIS BTBKTNTTVGM
15 BANQUE DE TUNISIE TUNIS BTBKTNTT
16 BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS TUNIS BTEXTNTT
17 BANQUE FRANCO TUNISIENNE TUNIS BFTNTNTT
18 BANQUE FRANCO TUNISIENNE TUNIS TRESORERIE BFTNTNTTTRS
19 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SFAX BIATTNTTSFX
20 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SFAX CREDIT DOCUMENTAIRE EXPORT SFAX BIATTNTTDXS
21 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SFAX CREDIT DOCUMENTAIRE IMPORT SFAX BIATTNTTDMS
22 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SFAX REMISE EXPORT SFAX BIATTNTTRXS
23 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SFAX REMISE IMPORT SFAX BIATTNTTRMS
24 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SFAX TRANSFERT EMIS SFAX BIATTNTTTES
25 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SFAX TRANSFERT RECU SFAX BIATTNTTTRS
26 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS BIATTNTT
27 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS CREDIT DOCUMENTAIRE EXPORT TUNIS BIATTNTTDXT
28 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS CREDIT DOCUMENTAIRE IMPORT TUNIS BIATTNTTDMT
29 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS ENCAISSEMENT CHEQUE INTERNATIONALE BIATTNTTECI
30 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS FINANCEMENT EN DEVISE EXPORT BIATTNTTFDE
31 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS FINANCEMENT EN DEVISE IMPORT BIATTNTTFDI
32 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS GARANTIE INTERNATIONALE EMISE BIATTNTTGIE
33 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS GARANTIE INTERNATIONALE RECUE BIATTNTTGIR
34 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS PAIEMENT CHEQUE INTERNATIONALE BIATTNTTPCI
35 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS REMISE EXPORT TUNIS BIATTNTTRXT
36 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS REMISE IMPORT TUNIS BIATTNTTRMT
37 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS TRANSFERT EMIS TUNIS BIATTNTTTET
38 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE TUNIS TRANSFERT RECU TUNIS BIATTNTTTRT
39 BANQUE MAGHREBINE D'INVESTISSEMENT ET DE COMMERCE EXTERIEUR TUNIS BMIETNTT
40 BANQUE NATIONALE AGRICOLE SFAX DIRECTION REGIONALE BNTETNTTSFX
41 BANQUE NATIONALE AGRICOLE SOUSSE DIRECTION REGIONALE BNTETNTTSSE
42 BANQUE NATIONALE AGRICOLE TUNIS BNTETNTT
43 BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE TUNIS BTKOTNTT
44 BANQUE TUNISO-LIBYENNE TUNIS ATLDTNTT
45 BANQUE ZITOUNA TUNIS BZITTNTT
46 BANQUE ZITOUNA TUNIS SALLE DES MARCHES BZITTNTTSDM
47 BANQUE ZITOUNA TUNIS VIREMENTS GROS MONTANTS BZITTNTTVGM
48 BH BANK TUNIS BHBKTNTT
49 CITIBANK N.A. TUNIS CITITNTX
50 CITIBANK N.A. TUNIS ON SHORE BRANCH CITITNTXONS


Co to jest kod SWIFT?

Kod SWIFT jest to standardowy format kodu BIC (Business Identifier Code, czyli kodu identyfikacyjnego firmy), używany do określenia banku lub oddziału. Kody te są używane podczas przelewania pieniędzy między bankami, szczególnie w przypadku międzynarodowych przelewów bankowych. Banki używają tych kodów również do wymiany wiadomości między sobą.

Kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. Wszystkie kody 11-cyfrowe odnoszą się do konkretnych oddziałów, natomiast kody 8-cyfrowe (lub kończące się na "XXX") odnoszą się do centrali lub głównej siedziby. Kody SWIFT są sformatowane w następujący sposób:

AAAA BB CC DDD

  • Pierwsze 4 znaki — kod banku (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod kraju ISO 3166-1 alfa-2 (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod lokalizacji, uczestnik bierny będzie miał „1” w drugim znaku (litery i cyfry)
  • Ostatnie 3 znaki — kod oddziału, opcjonalny — „XXX” w przypadku oddziału głównego (litery i cyfry)

Wady przelewów międzynarodowych w Twoim banku

Gdy wysyłasz lub otrzymujesz pieniądze za pośrednictwem banku, możesz stracić na niekorzystnym kursie wymiany i w rezultacie ponieść ukryte opłaty. Dzieje się tak dlatego, że banki nadal stosują stary system wymiany pieniędzy. Zalecamy korzystanie z usługi Wise (dawniej TransferWise), która jest zazwyczaj znacznie tańsza. Dzięki tej inteligentnej technologii:

  • Za każdym razem otrzymujesz korzystny kurs wymiany i ponosisz niską, z góry ustaloną opłatę.
  • Przelewasz pieniądze równie szybko jak banki, a często nawet szybciej — niektóre waluty przechodzą w ciągu kilku minut.
  • Twoje pieniądze są chronione przez zabezpieczenia na poziomie stosowanym przez banki.
  • Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, dokonujących w 70 krajach przelewów w 47 walutach.

Rejestracją kodów SWIFT zajmuje się organizacja Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), a jej siedziba główna znajduje się w La Hulpe w Belgii. SWIFT jest zarejestrowanym znakiem towarowym S.W.I.F.T. SCRL z siedzibą pod adresem Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgia.