Znajdź kody SWIFT banków w kraju: Mongolia

Przeglądaj wszystkie kody SWIFT kraju: Mongolia

Mongolia Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Mongolia. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.


ID Bank lub instytucja Miasto Oddział Kod SWIFT
1 ARIG BANK OF MONGOLIA (ARIG BANK LLC) ULAANBAATAR ARGBMNUB
2 BANK OF MONGOLIA, THE ULAANBAATAR BOMUMNUB
3 BOGD BANK ULAANBAATAR BOGDMNUB
4 CAPITAL BANK OF MONGOLIA ULAANBAATAR CBMNMNUB
5 CAPITRON BANK ULAANBAATAR CPITMNUB
6 CHINGGIS KHAAN BANK ULAANBAATAR CHKHMNUB
7 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA ULAANBAATAR DBOMMNUB
8 GOLOMT BANK OF MONGOLIA ULAANBAATAR GLMTMNUB
9 GOLOMT BANK OF MONGOLIA ULAANBAATAR HEAD OFFICE GLMTMNUBCUS
10 KHAN BANK LLC ULAANBAATAR AGMOMNUB
11 KHAN BANK LLC ULAANBAATAR AGMOMNUBCUS
12 MONGOL POST JSC ULAANBAATAR MNJSMNU2
13 NATIONAL INVESTMENT BANK OF MONGOLIA ULAANBAATAR NAIMMNUB
14 SENDMN NBFI ULAANBAATAR FSNLMNU2
15 STATE BANK ULAANBAATAR STBMMNUB
16 TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA ULAANBAATAR TDBMMNUB
17 TRANSBANK ULAANBAATAR TBOMMNUB
18 XACBANK ULAANBAATAR CAXBMNUB


Co to jest kod SWIFT?

Kod SWIFT jest to standardowy format kodu BIC (Business Identifier Code, czyli kodu identyfikacyjnego firmy), używany do określenia banku lub oddziału. Kody te są używane podczas przelewania pieniędzy między bankami, szczególnie w przypadku międzynarodowych przelewów bankowych. Banki używają tych kodów również do wymiany wiadomości między sobą.

Kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. Wszystkie kody 11-cyfrowe odnoszą się do konkretnych oddziałów, natomiast kody 8-cyfrowe (lub kończące się na "XXX") odnoszą się do centrali lub głównej siedziby. Kody SWIFT są sformatowane w następujący sposób:

AAAA BB CC DDD

  • Pierwsze 4 znaki — kod banku (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod kraju ISO 3166-1 alfa-2 (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod lokalizacji, uczestnik bierny będzie miał „1” w drugim znaku (litery i cyfry)
  • Ostatnie 3 znaki — kod oddziału, opcjonalny — „XXX” w przypadku oddziału głównego (litery i cyfry)

Wady przelewów międzynarodowych w Twoim banku

Gdy wysyłasz lub otrzymujesz pieniądze za pośrednictwem banku, możesz stracić na niekorzystnym kursie wymiany i w rezultacie ponieść ukryte opłaty. Dzieje się tak dlatego, że banki nadal stosują stary system wymiany pieniędzy. Zalecamy korzystanie z usługi Wise (dawniej TransferWise), która jest zazwyczaj znacznie tańsza. Dzięki tej inteligentnej technologii:

  • Za każdym razem otrzymujesz korzystny kurs wymiany i ponosisz niską, z góry ustaloną opłatę.
  • Przelewasz pieniądze równie szybko jak banki, a często nawet szybciej — niektóre waluty przechodzą w ciągu kilku minut.
  • Twoje pieniądze są chronione przez zabezpieczenia na poziomie stosowanym przez banki.
  • Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, dokonujących w 70 krajach przelewów w 47 walutach.

Rejestracją kodów SWIFT zajmuje się organizacja Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), a jej siedziba główna znajduje się w La Hulpe w Belgii. SWIFT jest zarejestrowanym znakiem towarowym S.W.I.F.T. SCRL z siedzibą pod adresem Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgia.