Znajdź kody SWIFT banków w kraju: Liban

Przeglądaj wszystkie kody SWIFT kraju: Liban

Liban Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Liban. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.


ID Bank lub instytucja Miasto Oddział Kod SWIFT
1 AL BARAKA BANK S.A.L. BEIRUT ALCVLBBE
2 AL BARAKA BANK S.A.L. BEIRUT DOMESTICS LEBANESE PAYMENTS ALCVLBBEDLP
3 AM BANK S.A.L. BEIRUT MABALBBE
4 AM BANK S.A.L. BEIRUT DOMESTIC LEBANESE PAYMENTS MABALBBEDLP
5 ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK BEIRUT ARAILBBE
6 ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK BEIRUT DEPARTMENT ARAILBBEDLP
7 ARAB BANK (SWITZERLAND) LEBANON SAL BEIRUT ARBVLBBE
8 ARAB BANK PLC BEIRUT HAZMIEH ARABLBBX0B9
9 ARAB BANK PLC BEIRUT LEBANON BRANCHES CENTRE ARABLBBX
10 ARAB BANK PLC BEIRUT TREASURY BACKOFFICE ARABLBBXTBO
11 ARAB BANK PLC SHYAH SHYAH BRANCH ARABLBBX0B7
12 ARAB BANK PLC SIN EL-FIL SIN EL-FIL BRANCH ARABLBBX0B8
13 ARAB FINANCE CORPORATION SAL BEIRUT AFCOLBBE
14 ARAB FINANCE HOUSE SAL (ISLAMIC BANK) BEIRUT AFHOLBBE
15 AREEBA BEIRUT AEEBLBBE
16 B.L.C. BANK S.A.L. BEIRUT LICOLBBX
17 BANK AUDI S.A.L. BEIRUT AUDBLBBX
18 BANK OF BAGHDAD BEIRUT BABILBBE
19 BANK OF BEIRUT INVEST S.A.L BEIRUT BOBPLBBE
20 BANK OF BEIRUT S.A.L. BEIRUT BABELBBE
21 BANK OF BEIRUT S.A.L. BEIRUT BABELBBEDLP
22 BANKMED,SAL BEIRUT MEDLLBBX
23 BANQUE BEMO SAL BEIRUT EUMOLBBE
24 BANQUE DE CREDIT NATIONAL S.A.L. BEIRUT BCNBLBBE
25 BANQUE DE CREDIT NATIONAL S.A.L. BEIRUT FRESH ACCOUNT BCNBLBBEDLP
26 BANQUE DE L'HABITAT S.A.L. BEIRUT LHBALBBX
27 BANQUE DE L'HABITAT S.A.L. BEIRUT FRESH LHBALBBXDLP
28 BANQUE DU LIBAN BEIRUT BDLCLBBG
29 BANQUE DU LIBAN BEIRUT BDLCLBBF
30 BANQUE DU LIBAN BEIRUT BDLCLBBA
31 BANQUE DU LIBAN BEIRUT BDLCLBBX
32 BANQUE DU LIBAN BEIRUT BDLCLBBXTIA
33 BANQUE DU LIBAN BEIRUT BDLCLBBXASA
34 BANQUE DU LIBAN BEIRUT BDLCLBBC
35 BANQUE DU LIBAN BEIRUT ACCOUNTING DEPARTMENT BDLCLBBXACD
36 BANQUE DU LIBAN BEIRUT CURRENT OPERATIONS DEPARTMENT BDLCLBBXCOD
37 BANQUE DU LIBAN BEIRUT FINANCIAL OPERATIONS DEPARTMENT BDLCLBBXFOD
38 BANQUE DU LIBAN BEIRUT FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT BDLCLBBXFXD
39 BANQUE DU LIBAN BEIRUT MINISTRY OF FINANCE - TREASURY AND PUBLIC DEBT DIRECTORATE BDLCLBBXMOF
40 BANQUE LIBANO FRANCAISE BEIRUT BLFSLBBX
41 BANQUE MISR LIBAN S.A.L. BEIRUT BMISLBBE
42 BBAC SAL BEIRUT BBACLBBX
43 BLOM BANK S.A.L. BEIRUT BLOMLBBX
44 BLOM DEVELOPMENT BANK S.A.L. BEIRUT BDBLLBBE
45 BLOMINVEST BANK S.A.L. BEIRUT BLINLBBE
46 BSL BANK S.A.L. BEIRUT SONBLBBE
47 BYBLOS BANK S.A.L. BEIRUT BYBALBBX
48 BYBLOS INVEST BANK S.A.L. BEIRUT BYBILBBX
49 CEDRUS BANK S.A.L. BEIRUT CEDXLBBE
50 CEDRUS INVEST BANK S.A.L BEIRUT CIBXLBBE


Co to jest kod SWIFT?

Kod SWIFT jest to standardowy format kodu BIC (Business Identifier Code, czyli kodu identyfikacyjnego firmy), używany do określenia banku lub oddziału. Kody te są używane podczas przelewania pieniędzy między bankami, szczególnie w przypadku międzynarodowych przelewów bankowych. Banki używają tych kodów również do wymiany wiadomości między sobą.

Kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. Wszystkie kody 11-cyfrowe odnoszą się do konkretnych oddziałów, natomiast kody 8-cyfrowe (lub kończące się na "XXX") odnoszą się do centrali lub głównej siedziby. Kody SWIFT są sformatowane w następujący sposób:

AAAA BB CC DDD

  • Pierwsze 4 znaki — kod banku (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod kraju ISO 3166-1 alfa-2 (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod lokalizacji, uczestnik bierny będzie miał „1” w drugim znaku (litery i cyfry)
  • Ostatnie 3 znaki — kod oddziału, opcjonalny — „XXX” w przypadku oddziału głównego (litery i cyfry)

Wady przelewów międzynarodowych w Twoim banku

Gdy wysyłasz lub otrzymujesz pieniądze za pośrednictwem banku, możesz stracić na niekorzystnym kursie wymiany i w rezultacie ponieść ukryte opłaty. Dzieje się tak dlatego, że banki nadal stosują stary system wymiany pieniędzy. Zalecamy korzystanie z usługi Wise (dawniej TransferWise), która jest zazwyczaj znacznie tańsza. Dzięki tej inteligentnej technologii:

  • Za każdym razem otrzymujesz korzystny kurs wymiany i ponosisz niską, z góry ustaloną opłatę.
  • Przelewasz pieniądze równie szybko jak banki, a często nawet szybciej — niektóre waluty przechodzą w ciągu kilku minut.
  • Twoje pieniądze są chronione przez zabezpieczenia na poziomie stosowanym przez banki.
  • Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, dokonujących w 70 krajach przelewów w 47 walutach.

Rejestracją kodów SWIFT zajmuje się organizacja Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), a jej siedziba główna znajduje się w La Hulpe w Belgii. SWIFT jest zarejestrowanym znakiem towarowym S.W.I.F.T. SCRL z siedzibą pod adresem Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgia.