Znajdź kody SWIFT banków w kraju: Algieria

Przeglądaj wszystkie kody SWIFT kraju: Algieria - Strona 4

Algieria Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Algieria. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.


ID Bank lub instytucja Miasto Oddział Kod SWIFT
151 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE CONSTANTINE CONSTANTINE 850 BNALDZAL850
152 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE CONSTANTINE EL KHROUB BNALDZAL835
153 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE EL HARRACH EL HARRACH 616 BNALDZAL616
154 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE EL HARRACH EL HARRACH 619 BNALDZAL619
155 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE GHARDAIA GHARDAIA BNALDZAL291
156 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE KOLEA KOLEA BNALDZAL441
157 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE LAGHOUAT BNALDZAL301
158 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE M'SILA M'SILA BNALDZAL901
159 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE MOSTAGANEM MOSTAGANEM BNALDZAL876
160 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE MOSTAGANEM MOSTAGANEM 871 BNALDZAL871
161 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ORAN BOULANGER ORAN BNALDZAL952
162 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ORAN DIDOUCHE MOURAD ORAN BNALDZAL958
163 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ORAN ORAN 966 BNALDZAL966
164 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ORAN ORAN KHEMISTI BNALDZAL960
165 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ORAN ORAN SOUMMAM BNALDZAL951
166 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE OUARGLA BNALDZAL946
167 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE RELIZANE RELIZANE BNALDZAL869
168 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ROUIBA ROUIBA 632 BNALDZAL632
169 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ROUIBA ROUIBA 641 BNALDZAL641
170 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE SETIF SETIF BNALDZAL704
171 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE SKIKDA SKIKDA BNALDZAL743
172 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE STAOUELI STAOUELI BNALDZAL440
173 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TAMANRASSET TAMANRASSET BNALDZAL473
174 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TEBESSA TEBESSA BNALDZAL491
175 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TIARET TIARET BNALDZAL540
176 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TIZI-OUZOU TIZI-OUZOU 581 BNALDZAL581
177 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TIZI-OUZOU TIZI-OUZOU 583 BNALDZAL583
178 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TLEMCEN ABOU TACHFINE BNALDZAL526
179 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TLEMCEN TLEMCEN BNALDZAL512
180 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TLEMCEN TLEMCEN BRANCH BNALDZAL527
181 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE TOUGGOURT TOUGGOURT BNALDZAL941
182 BANQUE NATIONALE D'ALGERIE ZERALDA AIN EL BENIAN BNALDZAL630
183 BNP PARIBAS EL DJAZAIR ALGIERS BNPADZAL
184 CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE-BANQUE ALGIERS EPPRDZAL
185 CITIBANK N.A. ALGERIA ALGIERS CITIDZAL
186 CITIBANK N.A. ALGERIA ALGIERS TRADE SERVICES DEPT CITIDZALTRD
187 CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE ALGIERS CPALDZAL
188 EPIC ALGERIE POSTE BAB EZZOUAR EPALDZAL
189 FRANSABANK EL DJAZAIR SPA ALGIERS FSBKDZAL
190 GULF BANK ALGERIE ALGIERS AGUBDZAL
191 HSBC ALGERIA ALGIERS HSBCDZAL
192 NATIXIS ALGERIE ALGIERS NATXDZAL
193 SOCIETE GENERALE ALGERIE ALGIERS SOGEDZAL
194 THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE ALGERIA ALGIERS HBHODZAL
195 TRUST BANK ALGERIA ALGIERS TBALDZAL


Co to jest kod SWIFT?

Kod SWIFT jest to standardowy format kodu BIC (Business Identifier Code, czyli kodu identyfikacyjnego firmy), używany do określenia banku lub oddziału. Kody te są używane podczas przelewania pieniędzy między bankami, szczególnie w przypadku międzynarodowych przelewów bankowych. Banki używają tych kodów również do wymiany wiadomości między sobą.

Kody SWIFT składają się z 8 lub 11 znaków. Wszystkie kody 11-cyfrowe odnoszą się do konkretnych oddziałów, natomiast kody 8-cyfrowe (lub kończące się na "XXX") odnoszą się do centrali lub głównej siedziby. Kody SWIFT są sformatowane w następujący sposób:

AAAA BB CC DDD

  • Pierwsze 4 znaki — kod banku (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod kraju ISO 3166-1 alfa-2 (tylko litery)
  • Następne 2 znaki — kod lokalizacji, uczestnik bierny będzie miał „1” w drugim znaku (litery i cyfry)
  • Ostatnie 3 znaki — kod oddziału, opcjonalny — „XXX” w przypadku oddziału głównego (litery i cyfry)

Wady przelewów międzynarodowych w Twoim banku

Gdy wysyłasz lub otrzymujesz pieniądze za pośrednictwem banku, możesz stracić na niekorzystnym kursie wymiany i w rezultacie ponieść ukryte opłaty. Dzieje się tak dlatego, że banki nadal stosują stary system wymiany pieniędzy. Zalecamy korzystanie z usługi Wise (dawniej TransferWise), która jest zazwyczaj znacznie tańsza. Dzięki tej inteligentnej technologii:

  • Za każdym razem otrzymujesz korzystny kurs wymiany i ponosisz niską, z góry ustaloną opłatę.
  • Przelewasz pieniądze równie szybko jak banki, a często nawet szybciej — niektóre waluty przechodzą w ciągu kilku minut.
  • Twoje pieniądze są chronione przez zabezpieczenia na poziomie stosowanym przez banki.
  • Dołączasz do ponad 2 milionów klientów, dokonujących w 70 krajach przelewów w 47 walutach.

Rejestracją kodów SWIFT zajmuje się organizacja Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), a jej siedziba główna znajduje się w La Hulpe w Belgii. SWIFT jest zarejestrowanym znakiem towarowym S.W.I.F.T. SCRL z siedzibą pod adresem Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgia.